Pers

De uitgesproken kritische blik op het establishment maakte dat Man in de marge een merkwaardig persparcours aflegde. Waar werk van de auteur meestal besprekingen kreeg en krijgt in de reguliere pers en weinig figureert in  meer alternatieve kringen, was dat voor Man in de marge net omgekeerd.

Zo kreeg het boek van een nochtans als uitgesproken Belgicist bekend staand auteur – die zijn pro-Belgische instelling ook in het boek laat blijken – ruime aandacht in het uitermate Vlaamsvoelende ’t Pallieterke. Het werd ook feestelijk onthaald door de Vereniging van Kempische Schrijvers en het immer kritische literaire tijdschrift Heibel. Ook in een aantal kleine(re) publicaties over en rond literatuur – Weirdo’s bijvoorbeeld – was er aandacht voor het boek, met een overwegend positieve teneur.